Pluspakket

In dit top-down project krijgen de plusklas leerlingen 10 potjes en 10 etiketten en de vraag: wat hoort bij elkaar, bovendien krijgen ze het benodigde glaswerk. De leerkracht krijgt de benodigde indicatoren en overige spullen.
Bovendien wordt bij dit pakket ondersteuning geboden door De Scheikundejuf, in persoon of over de e-mail. Alle zijpaadjes die de leerlingen in willen slaan worden aangemoedigd en zo mogelijk ;-) ondersteund.

Met behulp van geleiding, vergrootglazen, oplosbaarheid, zuur/base indicatoren, internet en een hoop gepuzzel komen de leerlingen uiteindelijk na zo’n 3 uur tot de juiste combinatie van potjes en etiketten.
Ze hebben dan niet alleen een hoop geleerd over scheikunde maar ook om dingen systematisch aan te pakken en samen te werken.
Bovendien leren ze ook nog over correct rapporteren en hun conclusies juist te onderbouwen.

Een uitgetest en zeer uitdagend project.